Osteopatia

Mitä on osteopatia?

Osteopatia on turvallinen ja lempeä manuaalisen terapian hoitomuoto. Ihminen kohdataan dynaamisena kokonaisuutena ymmärtäen kehon rakenteellisten ominaisuuksien, fysiologisten toimintojen ja mielen välinen yhteistoiminta.  Osteopaattisella hoidolla vapautetaan kehon kireyksiä ja jännitystiloja. Edistetään nivelten liikkuvuutta lisäten kudoksissa neste- ja verenkiertoa, vapautetaan hengityselinten toimintaa ja tasapainoitetaan hermostoa. Tavoitteena on tukea yksilön terveyttä saavuttamalla tasapainoinen ja hyvinvoiva keho. 

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön asiantuntija, jonka osaaminen perustuu kehon anatomian ja fysiologisten toimintojen ymmärtämiseen. Suomessa osteopatia koulutus kestää 4 vuotta ja osteopaatit ovat Valviran hyväksymiä nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattilaisia. 

Osteopaatti Helsinki

Mihin osteopatiasta apua?

Hoidolla voidaan lievittää erilaisia kiputiloja ja lisätä kehon liikkuvuutta. Hoitoon tulo ei edellytä kipua ja parhaimmillaan hoito on terveyttä tukevaa ja ennaltaehkäisevää.

 • päänsärky, niska- ja hartiaseudun kiputilat ja jäykkyydet
 • olkapää- ja yläraaja vaivat
 • migreeni, tinnitus, huimaus
 • purenta- ja leukanivelongelmat
 • selkävaivat 
 • lantion, lonkan ja alaraajan vaivat
 • hermoperäiset oireet; säteilykipu/puutumiset, iskias
 • nivelten liikerajoitukset ja lihaskireydet
 • tapaturmien ja leikkausten jälkitilat, arvet
 • stressi, unettomuus, refluksi
 • raskausajan- ja synnytyksen jälkeiset oireet

Keho on kokonaisuus

Osteopatiassa ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, jossa anatomiset rakenteet, fysiologiset toiminnot ja mieli ovat yhtä. Kehon kaikki osat toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa, jolloin niiden yhteinen harmoninen toiminta on tasapainoisen ja elinvoimaisen kehon perusta. Tämä toimii ketjureaktion tavoin myös negatiiviseen suuntaan.  Ihmiskeho on järjestelmä, jolla on taito korjata itse itseään ja pyrkiä terveyteen säilyttäen toimintakyky. Joskus kehon kuormitus kasvaa liian suureksi sen kapasiteetille ja oireena saattaakin olla kipu, väsymys tai kompensoitu toiminnan muutos. Kokonaisuutta tarkastellessa kivun tai oireen aiheuttaja saattaakin löytyä muualta kehosta kuin itse oireilevasta paikasta. Tilannetta kartoittaessa pyritään löytämään oireen alkuperäinen syy ja aiheuttaja. Hoito voi olla tarkasti yksittäiseen oireeseen pureutuvaa tai vaihtoehtoisesti hyvin kokonaisvaltainen kokokehon toimintaan vaikuttava hoito. 

Apua osteopatiasta
Mihin osteopatia auttaa

Osteopatian vaikutus – paraneminen tapahtuu sisältäpäin

Hoidon tavoitteena on tukea kehon luontaista toimintaa ja poistaa sitä häiritseviä tai uhkaavia tekijöitä. Hoidolla aktivoidaan kehon itse parantavaa mekanismia, vahvistaen immuniteettia ja terveyttä. Käsittelemällä kehon anatomisia rakenteita, kuten niveliä vaikutetaan nivelkapseliin lisäten nivelpintojen liukuvuutta ja liikeratoja. Lihaksiin, jänteisiin, sidekudoksiin ja kalvorakenteisiin vaikuttavalla pehmytkudoskäsittelyllä aktivoidaan kehon neste- ja verenkiertoa parantavasti. Hermoston tasapainoisen toiminnan tukeminen on tärkeässä asemassa erilaisissa kehoa stressaavissa tilanteissa. Usein kroonistuneiden kiputilojen tai unettomuuden taustalla saattaakin yhtenä tekijänä olla sympaattisen hermoston yliaktiivisuus. Kehon kaikki osat ja järjestelmät toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa, jolloin myös rauhas- ja sisäelinjärjestelmien vaikutukset mm. hengitykseen ja suolistontoimintaan ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Mitä osteopatia hoidossa tapahtuu?

Osteopaattina haluan saada kokonaiskuvan terveydentilastasi. Kartoittaa hoitoon hakeutumisen syyn ja mahdollisen aiemman hoitohistorian, traumat, leikkaukset, lääkitykset ja muut oleelliset terveystietosi. Tietojen pohjalta tehdään tarpeellinen tutkimus tai liiketestejä, joiden pohjalta hoito suunnitellaan tukemaan sinun sen hetkistä hoitotarvettasi. 

Tutkiminen ja hoito toteutetaan tilanteen mukaan alusvaatteissa tai kevyessä joustavassa vaatetuksessa. Jos sinulla on lääkärin lausuntoja tai röntgen/magneettikuvia liittyen tilanteeseesi, voit tuoda ne mukanasi vastaanotolle.

Manuaalinen, käsin tehtävä hoito on turvallinen ja lempeä keholle. Osteopaatin tärkein työkalu ovat omat kädet ja palpaatio herkkyys, joka tarkoittaa käsillä tunnustelua. Palpoimalla tutkitaan kehon erirakenteita ja arvioidaan kudosten terveydentilaa. Hoidettaessa tunnistetaan kehon eri kudostasojen muutokset. Hoitotekniikat ovat monipuolisia, joka mahdollistaa jokaiselle yksilöllisen hoidon iästä tai terveydentilasta riippumatta. Hoidettaessa kunnioitetaan kehoa ja kipua, jolloin hoito on mahdollisimman miellyttävä. 

Osteopaattinen hoito Helsinki

Äidin osteopatia

Raskauden aikana äidin keho käy läpi suuria muutoksia. Lantion alue, koko kehon painopiste ja kannatus muuttuvat. Muutokset ryhdissä voivat aiheuttaa aivan uudenlaisia tuntemuksia ja rasitusta kehossa tai jokin vanha vaiva saattaa alkaa muistutella itsestään. Vatsan kasvaessa eteenpäin, lanneselän lordoosi (notko) korostuu ja selän, sekä vatsan tukilihaksiston rasitus lisääntyy. Kohdun työntyessä ylös, ahtauttaen ruuansulatusta ja pallean toimintaa, voi seurauksena olla erilaisia selkä-, vatsa-, nivus-, hengitys- tai närästysoireita. Myös lantiokoria tukevien ligamenttiliitosten löystyminen voi aiheuttaa oireita ristiluun, häntäluun, häpyluun ja lonkan alueelle. Hoidolla lievitetään kipua ja tuetaan kehon sopeutumista muuttuvaan tilanteeseen.

 • liitoskivut, turvotus, lihaskrampit
 • selkäkipu
 • niska- ja hartia kivut
 • nivus-, reisi- ja lonkkavaivat
 • hermoperäiset vaivat; säteilykivut, puutuminen, iskias
 • hengitys ja rintakehän oireet, närästys

Synnytyksen jälkeen

Synnytyksen kulku, kesto ja synnytystapa ovat yksilöllinen kokemus ja suuri suoritus äidin keholle. Synnytyksen jälkeen keho voi tuntua vieraalta tai raskausaikana ilmenneet vaivat eivät häviäkkään synnytyksen jälkeen. Myös uudenlaisia oireita ja kireyksiä voi ilmetä, esimerkiksi imetysasennoista tai vauvan kantamisesta ja nostelusta johtuen. Hoidolla tuetaan äidin kehon palautumista ja sopeutumista nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Kehon kannatus, ryhdin muutokset, sekä mahdolliset lantion puolierot ja sektioarpi saattavat osaltaan pitkittää tai haitata kehon palautumista. 

Osteopatiaa vauvoille

Syntymistapahtuma voi olla traumaattinen kokemus vauvan keholle. Kohdun ja synnytyskanavan ahtaus saattavat aiheuttaa vauvan kehoon erilaisia kireyksiä ja jännitteitä. Kehon jännitteet voivat ilmentyä itkuisuutena, koliikkina, vatsavaivoina, pulautteluna, imemisongelmina tai yleisenä levottomuutena. Kasvunaikana kireyden voivat provosoida toispuoleista kehonkäyttöä ja haitata motorista kehitystä. Esimerkiksi pään kääntäminen tai kääntyminen voi olla toispuoleista. Kireyksien aiheuttama epämukava olo voi näkyä voimakkaana selän kaarelle ojentamisena, eikä vauva viihdy sylissä tai imettäminen voi olla hankalaa. Osteopatian hoitotekniikat ovat lempeitä vauvan keholle ja hoidolla tuetaan vauvan normaalia kehitystä vapauttamalla kehon jännityksiä ja kireyksiä.

Vauvojen osteopatia

Hinnasto

Hinnastoa päivitetty 1.12.2023 alkaen

Osteopatia 75€

Opiskelijat ja eläkeläiset 70€

Lapset 0-15v. 60€

Varaa aika